محصولات هوشمند

انواع سنسورها، عملگرها و کنترل کننده‌ها رنج کاملی از محصولات را در خانه هوشمند شامل می شوند و هر روز تکنولوژی و محصولات جدیدی به بازار وارد می‌شوند. ‌سیلیکن محصولات هوشمند موجود در بازار ایران را معرفی و مورد بررسی قرار می‌دهد …

اخبار هوشمندسازی

هر روز نوآوری های جدیدی در صنعت هوشمند سازی توسط تولیدکنندگان معرفی می‌گردد. شرکت های فعال ایرانی نیز به دنبال ابداع و وارد کردن جدید ترین راهکارها می باشند. برای به روز بودن اخبار صنعت هوشمند سازی را در سیلیکن دنبال کنید…

آموزش خانه هوشمند

خانه‌ هوشمند به عنوان یک تکنولوژی مدرن و جذاب به سرعت در ایران و سرتاسر جهان درحال پیشرفت می باشد. اگر می‌خواهید به عنوان یک متخصص در این بازار بزرگ وارد شوید آموزش های سیلیکن را دنبال کنید …
کانال تلگرام